nơi:Trang chủ>> Trung tâm sản phẩm>>Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

LTL-01

单面:1200*500/600*2000mm-2800mm

双面:1200*1000/1200*1600mm-2400mm

端头:1000/1200*500/600*1600mm-2400mm

立柱规格:40*80*2.5mm,层板:0.8mm

背板:0.6mm,支架:2.5mm 。

背板款式:平背板、孔背板、立体背板

平均每层载重80-120kg

表面处理:静电喷塑。